Aktuella planer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.

Ta del av de planer vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning. Under Pågående planarbete kan du läsa mer om planer vi arbetar med just nu. Vill du titta på den detaljplan som gäller där du bor kan du gå till Gällande detaljplaner. 

  • Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

    Hjo kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Söder 3:43, Lundby. Planområdet ligger i västra Hjo, norr om Falköpingsvägen och väster om Lundbyvägen. Förslaget syftar till att göra det möjligt att bygga en ny F-6-skola (förskoleklass – årskurs 6), särskola F-6 och fritidshem F-6, med en idrottshall som även kan användas efter skoltid. Beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige 2019-10-17.

  • Ändring av detaljplan D177 i Korsberga har vunnit laga kraft

    Byggnadsnämnden beslutade den 2 juli 2019 att anta Ändring av detaljplan D177, i Korsberga. Beslutet har vunnit laga kraft den 27 juli 2019.

  • Pågående planarbete

    Här kan du ta del av de planer som vi arbetar aktivt med just nu. Om du har frågor om andra planärenden, eller vill ta del av handlingar, är du välkommen att kontakta oss.