Aktuella planer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Just nu arbetar Plan- och byggenheten med ett antal områden som detaljplaneras för framtiden. Här kan du läsa mer om planer som kommunen samråder om eller som finns tillgängliga för granskning och det planarbete som pågår.

Ta del av de planer vi samråder om eller som finns tillgängliga för granskning. Under Pågående planarbete kan du läsa mer om planer vi arbetar med just nu. Vill du titta på den detaljplan som gäller där du bor kan du gå till Gällande detaljplaner. 

  • Underrättelse om granskning, ändring av stadsplan S33

    Hjo kommun har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan (detaljplan) S33. Det föreslagna området för ändring utgörs av fastigheten Vega 10 som gränsar mot gatorna Hammarsvägen, Kvarngatan och Vekagatan i Hjo stad. Syftet med ändringen är dels att utöka byggrätten så att det blir möjligt att uppföra inglasade uterum och dels att bevara områdets enhetlighet.

  • Antagande av Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad

    Kommunfullmäktige i Hjo kommun har den 17 oktober antagit Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola i Hjo stad, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 23 oktober och beräknas vinna laga kraft den 14 november 2019.

  • Pågående planarbete

    Här kan du ta del av de planer som vi arbetar aktivt med just nu. Om du har frågor om andra planärenden, eller vill ta del av handlingar, är du välkommen att kontakta oss.