Miljötips i augusti: Beräkna din klimatpåverkan!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Genom att läsa på om klimatförändringarna och vad som händer med vår planet kommer du att inse vilka förändringar du själv kan göra, och vilka förändringar vi behöver jobba med tillsammans, för att leva klimatvänligare liv. Testa hur stor påverkan just du har på klimatet med något av de verktyg som finns till hands!

Svenskarnas klimatpåverkan är högre än genomsnittet i världen. Vår konsumtionsbaserade klimatpåverkan är i snitt 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år i Sverige. En hållbar nivå 2050 är 1-2 ton. En stor del av våra utsläpp sker i andra länder, vid produktion och transporter av det som som vi importerar och konsumerar.

Om du vill beräkna vilken klimatpåverkan din livsstil ger upphov till så finns ett flertal beräkningsverktyg att välja mellan. Beräkningarna i modellen baseras på grova antaganden och generella data, vilket gör resultatet osäkert. Men verktygen kan hjälpa dig att få en bild av hur stora din klimatpåverkan är och du kan även få tips på utsläppsminskande åtgärder anpassade till just din livsstil. 

Klimatkalkylatorn

Klimatvågen

Klimatkontot

Svalna

Källa: Naturvårdsverket