Klimatanpassning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Klimatanpassning är en fråga som har blivit allt viktigare att hantera. Vi arbetar strategiskt och ansvarsfullt för att minimera skadorna som uppstår efter att klimatet förändras.

Vad innebär klimatanpassning?

FN:s klimatpanel har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatet. Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta förändras framöver. I Sverige så kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat. Hur stora effekterna blir av klimatförändringarna beror på omfattningen av det förändrade klimatet, men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa klimatförändringar.

Kommunalt arbete

I dag arbetar kommuner, företag och andra organisationer aktivt med att minska klimatpåverkan på olika sätt. Det kan handla om energieffektivisering, förnybar energi och hållbara transporter. Det är bra – men inte tillräckligt! Även med det mest optimistiska framtidsscenario står det klart att vi går mot en framtid med ett varmare, torrare, våtare och extremare klimat. Det gör att klimatanpassning kommer bli en allt viktigare fråga att hantera.

Kommunerna är nyckelaktörer när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Det beror på att kommunen har ansvar för fysisk planering, VA-hantering, säkerhet, äldreomsorg med mera. Det är sektorer som påverkas av klimatförändringarna och där kommunerna har rådighet att agera. Alla kommuner måste medverka till att minska samhällets sårbarheter, genom ett långsiktigt och systematiskt arbete. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra så kommer alla kommuner i Sverige att påverkas av klimatförändringar. De klimatrelaterade skadorna, till exempel vid översvämningar, ökar redan nu.