Pannor

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

 • En pelletspanna innebär ett högtemperatursystem som klarar hela värmebehovet för ett hus. Med automatiserat pelletsmatning till pannan sköter sig systemet självt. För ett normalt hushålls värmebehov (25 000 kWh/år) går det åt ca 5 000kg pellets på ett år.

  + Klimatsmart
  + Låg värmekostnad
  - Behöver plats för pelletsförråd
  - Behöver en del tillsyn och underhåll

 • Vedeldning bör ske med modern teknik och innehålla en ackumulatortank. Då vinner man komfort, effektivare förbränning och bekvämlighet. Med ackumulatortanken kan systemet kompletteras med solenergi för att sommartid slippa elda ved enbart för varmvatten. För ett normalt hushålls värmehov (25 000 kWh/år) går det åt ca 20 kubikmeter ved på ett år.

  + Klimatsmart
  + Billigt, speciellt med fri tillgång på ved
  - Utrymmeskrävande
  - Kräver en del arbete
  - Orsakar partikelutsläpp vid dålig förbränning

 • I en elpanna sker uppvärmning med elpatron.

  + Driftsäker
  - Relativt höga löpande kostnader.

 • Oljepannor har nästan försvunnit från marknaden idag.

  + Driftsäker
  - Relativt höga löpande kostnader
  - Inte särskilt bra för miljön

 • I kombinationspannan sker uppvärmningen med el, biobränsle och olja.

  + Hög flexibilitet mellan bränsleslag
  - Hög investeringskostnad