Tvätta bilen rätt - för miljöns skull

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Man tvättar en vit bil

Visste du att om du tvättar bilen på garageuppfarten kommer giftiga tungmetaller åka ner i dagvattenbrunnen? Dagvattnet passerar inte något reningsverk innan det går ut i Vättern eller det vattendrag som finns i din närhet! Därför är det viktigt att tvätta bilen i en godkänd biltvätt!

Så här påverkas miljön!

När du tvättar din bil lossnar bland annat oljerester, kemikalier från bilvårdsprodukter och tungmetaller. Det frigörs även däckpartiklar, bränslerester och partiklar av asfalt. Dessa ämnen är skadliga för både människan och miljön och det är väldigt dåligt att de följer med vattnet ner i närmaste dagvattenbrunn. Detta vatten rinner nämligen helt orenat ut i närliggande vattendrag eller sjö.

Var ska jag tvätta min bil?

Tvätta din bil i en "gör-det-själv-hall" eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett godkänt reningsverk innan det släpps ut. På Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida här nedan finns en karta med godkända biltvättar. Om du ändå måste skölja av bilen hemma någon enstaka gång gör det då på en gräs- eller grusplan utan att använda avfettningsmedel. Det är inte acceptabelt att tvätta bilen med rengöringsmedel på gatan eller på en asfalterad parkeringsyta då tvättvattnet orenat rinner ut i vattendrag eller liknande.

Vill du veta mer? Läs mer på Miljösamverkan Östra Skaraborgs sida om biltvätt. 

Lite skôj

Hållbar biltvätt är en organisation som gett ut ett antal underhållande kortfilmer på temat biltvätt.

Film från Svenskt vatten