Ny F-6 skola i Hjo växer fram

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun växer när fler väljer att bosätta sig här. Detta märks på våra skolor där vi börjar bli trångbodda. Vi behöver bygga en ny skola med plats för cirka 180 barn från förskoleklass till årskurs 6, lokaler för fritidshemsverksamhet samt grundsärskola. I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att den nya skolan ska byggas på Lundbyområdet. Här kan du läsa om det pågående arbetet med utformningen av den nya skolan i Hjo .

Hur ska den nya skolan utformas?

Under hela våren 2019 har kommunens projektingenjör haft ett antal workshops med en grupp pedagoger från olika skolor i Hjo. Syftet med dessa workshops har varit att utformningen ska stödja det pedagogiska arbetet och uppfylla de behov som skol- och fritidshemsverksamheten har på de nya lokalerna. Den 29 april blev det klart att LINK arktiktur fick uppdraget att utforma den nya skolan tillsammans med oss. Arbetet pågår för fullt och sker i nära samarbete med skolverksamheten, tekniska avdelningen och plan- och byggenheten. Utformningen handlar om alltifrån "de hårda" värdena som byggnadens konstruktion, trafiklösning och dagvatten m.m till den invändiga utformningen av lokalerna. I nuläget är vi klara med  byggnadens yttre form och placering på tomten. Du kan se hur det är tänkt på bilden högst upp på sidan. Eftersom marken på området lutar ganska kraftigt kommer byggnaden utformas i suterräng och delar av skolhuset blir i två plan.

Under hösten kommer utformningen av innermiljön i byggnaden och skolgården att vara i fokus. Information om detta kommer löpande under hösten i takt med att detaljerna faller på plats.

Arbetet med detaljplanen

Arbetet med detaljplanen för den nya skolan pågår. Den 18 juni 2019 fattade Byggnadsnämnden beslut om att planförslaget ska läggas ut för granskning. Du läsa granskningshandlingarna via länken nedan. Vi beräknar att detaljplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige på sammanträdet den 17 oktober 2019.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Eventuell framtida utbyggnad av skolan

I uppdraget till arkitekten ingick det att den nya skolan skall vara formad på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden bygga ut med eventuellt en förskola eller ytterligare grundskoleverksamhet. På bilden nedan visas den planerade byggnaden i mörkbrunt med de eventuella tillbyggnaderna i norr, väster och söder. Utbyggnaden i norr är tänkt som förskola och utbyggnaden i väster för grunskoleverksamhet. Den mindre tillbyggnaden i söder är en eventuell utbyggnad av matsalen som kan bli aktuell vid utbyggnad av grunskoleverksamheten.  

I juni 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skola med plats för cirka 200 elever skulle byggas på Lundbyområdet norr om Falköpingsvägen. I november 2018 fick förvaltningen i uppdrag att i dialog med föreningslivet, utreda vilken typ av idrottshall som bör byggas vid den nya skolan.