Friggebod

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov sätta upp en fristående komplementbyggnad – en så kallad friggebod.

Den får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. En förutsättning är att du inte har några andra bygglovsbefriade byggnader på tomten. Då ska de nämligen räknas med i de 15,0 kvadratmetrarna. 

Dessa friggebodar får maximalt vara 3,0 meter höga – från mark till taknock. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om du vill ställa en friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens tillåtelse. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna. Nekar de kan byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov. Det krävs alltid bygglov om man vill ställa boden närmare än 4,5 meter från en gata, en väg eller en park.

Observera att även friggebodar kräver strandskyddsdispens inom strandskyddsområde!