Fritidsgården Stationen

Telefon
0503-35192

Besöksadress
Bangatan

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Vill du hänga, fika, softa, spela, lyssna eller bara va?

Kom till våra fritidsgård Stationen. På Fritidsgården finns det gott om aktiviteter för dig och dina vänner, bl.a. biljard, pingis, tv-spel, pyssel m.m. Tillsammans med våra fritidsledare går det alltid att hitta på något skoj.

Fritidsgårdens verksamhet riktar sig till dig som går i årskurs 4 och till den dag du fyller 18 år.

Några länkar

  • Hitta hit!
  • Kolla in vår Facebooksida för öppettider och mer info om vad som händer. 
  • Nyfiken på fritidsgårdens Instagram? Kolla här!
  • BRIS 

Ungdomsgruppen Hjo-Ti-Borg

Samarbetsgruppen för drogfria ungdomsarrangemang m.m.

Vi samverkar kring olika arrangemang för ungdomar och har gjort det under många år. Syftet med samarbetet är att erbjuda arrangemang i en drogfri miljö för våra ungdomar, framförallt under högstadietiden.

För att ni föräldrar ska kunna känna igen och särskilja dessa arrangemang från övriga kvalitetsmärks dessa med vår egen logotype - se längre ner på sidan - som garanterar att:

  • De arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningar samt skolor i Tibro, Hjo och Karlsborg, ibland även Skövde.
  • Arrangemangen är drogfria.
  • Alltid kunniga och ansvarsfulla ledare finns med i såväl bussar till och från som under arrangemangen.

Har Du som förälder några synpunkter, positiva eller negativa, hör gärna av dig till någon av våra kontaktpersoner i Ungdomsgruppen.

  • Tibro Marcus Blåder 0504 - 182 62
  • Hjo Christer Svensson 0503 - 354 52
  • Karlsborg Monica Staudinger 0505 - 170 39

Verksamhetsbeskrivning

Barn och ungdomsnämnden uppdrog år 2000 åt projektansvarig att ta fram effektmål och verksamhetsmål för fritidsverksamheten.

Syftet är att utforma en verksamhet för ungdomar som bygger på ungdomars engagemang, ansvar och delaktighet. Verksamheten ska ingå som en del i nämndens förebyggande arbete för barn och ungdom och utformas så att alla verksamhetsgrenars ansvars- och kompetensområden tillvaratas.

Verksamhet-Aktiviteter: Förändras i takt med behov. Många olika aktiviteter. Ungdomar ska vara med och påverka. Mötesplats för alla åldrar upp till 18 år.
Samverkan mellan föräldrar, näringsliv, föreningsliv och ungdomar: Få föräldrar, närings- och föreningsliv engagerade i att ungdomar i Hjo har en bra och varierande fritidsverksamhet, vill bo kvar i Hjo, känna sig trygga och må bra.
Möten mellan förvaltning, ungdomar, politiker och ungdomsråd/parlament: Att ungdomar känner att de kan påverka beslut i kommunen som rör dem. Att ungdomar känner delaktighet.