Träning ute

Kontakter

Motionsspår, utegym, friluftsområden och leder

Utomhusgym

Hjo kommuns utomhusgym, beläget mitt i Hjo Stadspark (vid lekplatsen), bjuder på kombinationen träning och fantastisk omgivning i historisk miljö. Här kan du träna styrka, kondition, rörlighet och balans oavsett vilken träningserfarenhet du har sedan tidigare. Gymmet är belyst för att du ska känna dig trygg och är anpassat och tillgängligt för alla, bland annat genom valet av konstgräs som underlag.

Vid gymmet finns en skylt med information om de olika redskapen och där kan du också via QR-koder ta del av videoklipp som kan fungera både som instruktion och inspiration.

Högalidens Friluftsområde

Sju kilometer väster om Hjo centrum ligger Högalidens friluftsområde. Området är fint beläget i ett lugnt skogsområde strax norr om badsjön Mullsjön. Här hittar du mer information!

Guldkroksslingan

En 6 km spännande slinga i omväxlande miljö med varje kilometer markerad. Haka på var du vill och räkna själv ut hur många kilometer du tillryggalagt. slingan passar alla åldrar och är lätt att gå. Karta till slingan hittar du här!

Sanna friluftsområde

På Sanna friluftsområde kan du hitta en 1,2 km långa slinga som går i en lätt kuperad terräng med mindre löv- och barrskogspartier och en delvis öppen yta.

Motionsspåret nås via Karlsborgsvägen som är Hjos norra infart. Mellan Sveavägen och Mastvägen finns en kort avstickare där du kan parkera. Här hittar du en karta på området.

Pilgrimsleden

Pilgrimsleden i Skaraborg är en relativt ny led som snabbt blivit populär. Inte minst då konceptet riktar sig mot breda målgrupper som pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så mycket och med en så stor variation. Leden saknar vindskydd, men har ett bra utbud av alternativ logi till en låg kostnad. Unna dig lyxen att vandra några dagar med lätt packning.

Länk till karta och mer information hittar du här!

Västra Vätternleden

Välkommen på en härlig vandring i en vacker, omväxlande och även historiskt intressant del av Västergötland. Västra Vätterleden består av totalt 195 km led fördelat på åtta etapper. Många startpunkter gör leden mycket lättillgänglig och regionen har en bra lokaltrafik. Hela ledsystemet har överlappning mellan vindskydden och i vissa delar finns även möjlighet till alternativt boende.

Genom Hjo kommun går etapp 4 och etapp 5 och du hittar mer information om båda dessa etapper och leden som helhet via länken här!

Hjoåns dalgång

Centralt i Hjo ligger denna lättillgängliga och gröna oas. Reservatet följer Hjoåns ängsmarker och lövskogskantade stränder. Här ser du även många spår av stadens historia. Leden är ca 2.3 km lång (enkel väg) och kan kombineras med Västra Vätternleden som en rundled. Leden är lättvandrad, men några lägre partier kan vara våta om Hjoåns vattennivå är hög. Var observant på skyltningen då båda lederna är markerande med orange. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.