Evenemangshandbok

Denna checklista ska underlätta planeringen av ditt evenemang i Hjo. Den ger vägledning vad gällande lokaler, evenemangsplatser, kontaktpersoner, bestämmelser, säkerhet och tillstånd. Här hittar du också kontaktuppgifter.