Minoritetsspråk

Telefon
0503-35010

E-post
stadsbibliotek@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1B

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Nationella minoriteter, fem flaggor

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Alla dessa uppfyller de kriterier som riksdagen fastställt för att definiera en nationell minoritet:

  • En grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen inte har en dominerande ställning i samhället.
  • En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet som skiljer sig från majoriteten.
  • Gruppen har en vilja och strävan efter att behålla sin identitet.
  • Gruppen har historiska eller långvariga band till Sverige.

Det är upp till varje enskild individ att själv avgöra om denne anser sig tillhöra en eller flera nationella minoriteter. Samhället kan därför inte ställa några krav på någon att styrka sin tillhörighet. De nationella minoritetsspråken anges i språklagen och är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Här kan du läsa mer om mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Hjo kommun: Hjo kommuns minoritetspolitiska arbete