Komvux som särskild utbildning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Skolsal i Smedjan

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning för studerande över 20 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Vad är Komvux som särskild utbildning?

Komvux som särskild utbildning är en frivillig skolform som ingår i det offentliga skolväsendet. Utbildningen omfattar:

•    Grundläggande nivå, som motsvarar den utbildning som ges på träningsskolan eller grundsärskolan.

•    Gymnasial nivå, som motsvarar den utbildning som ges på Gymnasiesärskolan.

Utbildningen syftar till att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling. All undervisning anpassas efter dina förutsättningar och möjligheter, för att du ska nå just dina mål.

Undervisningen sker i smågrupper, ett eller flera tillfällen i veckan. Betyg eller intyg ges efter att en kurs avslutats.

Vem har rätt att delta i Komvux som särskild utbildning?

Komvux som särskild utbildning är en utbildning för studerande över 20 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Du ska ha förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen och sakna de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.

Ämnen som du kan läsa hos oss:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Geografi
 • Engelska
 • Matematik
 • Hem– och konsumentkunskap
 • Biologi/Naturkunskap
 • Trafikantkunskap
 • Datorkunskap (Orienteringskurs)
 • Bild

Här kan du läsa mer om våra kurser.

Kontakta oss

Har du frågor om våra utbildningar, vill söka ett eller flera ämnen eller kanske besöka våra lokaler så kan du kontakta oss. Klicka på Kontakt längre upp på denna sida för att hitta kontaktinformation till vår studie- och yrkesvägledare eller vår skoladministratör.