Kurser som erbjuds på vuxentubildningen.

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Här hittar du de kurser som erbjuds på vuxenutbildningen i Hjo. Om du vill se mer information om kursen, så följ länken till skolverket.

 • I biologi 1 kan du studera livets utveckling och mångfald samt arv och miljö och viktiga samband i naturen.
  Du får kunskaper som ger dig möjlighet att deltaga i frågor som rör natur och miljö och modern biologisk forskning.
  Kursen hjälper oss att första hur viktig naturen är för vår överlevnad!

  Till skolverket

 • Här får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i olika situationer, både skriftligt och muntligt. Dessutom tränar vi på hör- och läsförståelse. Vi övar på att kunna använda språket i både informella och mer formella sammanhang. Genom att läsa och bearbeta olika sorters texter får du också en fördjupad kunskap om olika kulturer där engelska används.

  Till skolverket

 • Kursen vidareutvecklar din förmåga att kunna ta till dig texter av varierande slag och förbättrar din förmåga att uttrycka dig nyanserat i tal och skrift. Den här kursen ska förbereda dig inför högskolestudier, så vi lägger stor vikt på att utöka ordförrådet och förbättra struktur samt språklig korrekthet i både muntliga och skriftliga framställningar. Genom dina muntliga och skriftliga arbeten får du större kännedom om engelskspråkiga länder, deras kultur och litteraturhistoria.

  Till skolverket

 • Här får du lära om det historiska skeendet fån forntid till 2000-talets början. Kursen behandlar historiebruk, källkritik samt olika historiesyner.

  Till skolverket

 • I kursen lär du dig både muntlig och skriftlig kommunikation i en yrkesroll. Vi går även igenom olika typer av dokumentuppställningar, jobbar med kalkyl- samt presentationsprogram. I kursen får du även en inblick i olika lagar som är viktiga att ha med sig samt ergonomi på en arbetsplats.

  Till skolverket

 • Matematik kurs: 1b, 2b, 3b, 3c och 4

  Vi erbjuder individanpassad undervisning i alla kurser. Alla nivåer läses tillsammans som gör att elever kan startar närsomhelst under skolåret. Elever får genomgångar när de behöver det. Elever som behöver mera tid kan läsa i långsammare takt och andra elever kan läsa på i en snabbare takt. Alla kurser ger 100 poäng och detta är ett tufft program, detta medför mattestudier i snitt två till tre timmar per dag hela terminen! Lärobokens uppgifter är uppdelad i svårighetsordning med lättare till svårare uppgifter, men oftast svårare uppgifter är inte svårare utan är beskrivna med lite mer text. Prov tas efter varje område när elever tillsammans med läraren kommer överens. Grupper är ofta små med mellan 3 till 15 elever som ger dig mycket hjälp.

  Matematik 1b på skolverkets sida
  Matematik 2b på skolverkets sida
  Matematik 3b på skolverkets sida
  Matematik 3c på skolverkets sida
  Matematik 4 på skolverkets sida

 • Ämnet innehåller både kemi, biologi och fysik vilket ger en god grund och förståelse för hur naturen och livet är sammankopplade. Du utvecklar din förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper behövs både i yrkesliv och vardag. Naturkunskap är ämnet som berör alla därför att det handlar om livet och naturens resurser och den värld som vi alla är beroende av och måste ta ansvar för.

  Ämnet finns som naturkunskap 1b där grundkunskaper ges och naturkunskap 2 där du kan fördjupa dina kunskaper i ämnet.

  Till skolverket

 • Ämnet innehåller både kemi, biologi och fysik vilket ger en god grund och förståelse för hur naturen och livet är sammankopplade. Du utvecklar din förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper behövs både i yrkesliv och vardag. Naturkunskap är ämnet som berör alla därför att det handlar om livet och naturens resurser och den värld som vi alla är beroende av och måste ta ansvar för.

  Ämnet finns som naturkunskap 1b där grundkunskaper ges och naturkunskap 2 där du kan fördjupa dina kunskaper i ämnet.

  Till skolverket

 • Kursen är till stor del en orienteringskurs, vars syfte är att ge goda baskunskaper i psykologins vetenskapliga framväxt och utvecklandet av olika psykologiska perspektiv och deras sätt att förstå och förklara människan.

  Till skolverket

 • I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet och bygger på kursen Psykologi 1. Ett område som behandlas är individers personlighet och dess påverkan på deras beteende, känslor och tankar. Andra område som behandlas är hur människan utvecklas genom livet, psykisk ohälsa inklusive olika psykologiska behandlingsalternativ och samhällets påverkar våra beteenden, känslor och tankar.

  Till skolverket

 • Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet. En del av kursen syftar till att utveckla förmågan att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

  Till skolverket.

 • I samhällskunskap 1b får du möjlighet att utifrån olika samhällsfrågor studera hur samhället och människors livsvillkor påverkar och påverkas av olika ideologiska, politiska, sociala och miljömässiga förhållanden. Du får också träna upp din förmåga att söka och värdera information från olika källor. Kursen innehåller områden som samhällsekonomi, hur Sverige styrs, arbetsmarknad, media m.m.

  Till skolverket

 • Här tränar du att skriva olika typer av texter, du läser olika texttyper, du tränar att tala inför grupp och du lyssnar naturligtvis på dina studiekompisar. Innehållet i kursen är att vi tränar olika färdigheter, så var och en börjar på sin nivå.

  Till skolverket.

 • Här läser du om författare genom tiderna, skriver olika typer av texter och läser skönlitteratur från olika tider. Kursen har ett innehåll som redovisas på prov, läxprov och vid muntliga redovisningar.

  Till skolverket

 • Den här kursen förbereder dig inför studier på universitet och högskola. Du läser större textmängder, skriver referat och tränar att skriva vetenskapliga texter. Du studerar språkhistoria och håller föredrag och använder dig av retorik.

  Till skolverket

 • För att få en gymnasieexamen krävs det att du även har ett betyg i gymnasiearbete. På vuxenutbildningen innebär det att du gör ett gymnasiearbete som är anpassat till utbildningens karaktär. Eftersom kursen är omfattande, behövs det cirka 2 terminer för att slutföra kursen.


  Du planerar din studiegång och upprättar ett studieplan tillsammans med SYV och, beroende på dina val eller tidigare kurser, planeras sedan ditt gymnasiearbete. Du planerar sedan vidare med läraren inriktningen och frågeställningen i gymnasiearbetet. Beroende på de förkunskaper du har samt den inriktning på arbetet som du kommer att göra, kan du behöva komplettera med gymnasiekurser innan gymnasiearbetet. Vi ser gärna att du har 1300 – 1400 gymnasiepoäng innan du påbörjar denna kurs. Det rekommenderas att du har läst minst Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 innan gymnasiearbetet genomförs.

  Hos skolverket hittar du mer information samt exempel på gymnasiearbeten.

 • För att få en gymnasieexamen krävs det att du även har ett betyg i gymnasiearbete. På vuxenutbildningen innebär det att du gör ett gymnasiearbete som är anpassat till utbildningens karaktär. Eftersom kursen är omfattande, behövs det cirka 2 terminer för att slutföra kursen.

  Du planerar din studiegång och upprättar ett studieplan tillsammans med SYV och, beroende på dina val eller tidigare kurser, planeras sedan ditt gymnasiearbete. Du planerar sedan vidare med läraren inriktningen och frågeställningen i gymnasiearbetet. Beroende på de förkunskaper du har samt den inriktning på arbetet som du kommer att göra, kan du behöva komplettera med gymnasiekurser innan gymnasiearbetet. Vi ser gärna att du har 1300 – 1400 gymnasiepoäng innan du påbörjar denna kurs. Det rekommenderas att du har läst minst Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 innan gymnasiearbetet genomförs.

   

  Hos skolverket hittar du mer information samt exempel på gymnasiearbeten.