Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som inte har gått i skolan på länge, vill repetera något ämne eller vill läsa svenska som andraspråk.

Gymnasial Vuxenutbildning

Behöver du läsa in kurser för vidare studier på högskolan eller om du behöver studera kurser inom ditt yrkesområde, så är du välkommen till oss.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningarna är sökbara för vuxna och innebär att du läser yrkeskurser från gymnasieskolans yrkesprogram.

Distansutbildning

Har du ett arbete och behöver läsa teoretiska ämnen, kan du ansöka att få läsa kurserna via distans.

Utbildning i svenska för invandrare

Sfi i Hjo finns i nya, fina lokaler på Lärcentrum i centrala Hjo. Här kan du som har svenskt personnummer och inte har svenska som modersmål lära dig det svenska språket.

Komvux som särskild utbildning

Särskild utbildning för vuxna är en utbildning för studerande över 20 år med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.