Elevhälsan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

I Hjo kommun finns en gemensam elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Detta innebär att alla elever som går på Introduktionsprogrammet i Hjo har tillgång till skolsköterska, skolkurator och specialpedagog.

Hjo kommuns mål är att våra barn och unga i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Vi ska arbeta för att alla elever upplever en känsla av att tillvaron i skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull så att förutsättningarna är optimala för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna ur ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål.

  • Hälsofrämjande - vad är det som gör att elever utvecklas och mår bra? Hur kan vi bidra till detta?
  • Förebyggande - hur kan vi förhindra uppkomsten av problem och undanröja hinder?
  • Åtgärdande - hur kan vi förstå orsakerna till problem som uppstår och utifrån det hitta åtgärder och anpassningar utifrån elevernas förutsättningar och behov?

Elevhälsan erbjuder hälsobesök, enkla sjukvårdsinsatser, kartläggningar, handledning och coachning. Deras arbetssätt är rådgivande och stödjande gentemot elever, föräldrar och personal.