Introduktionsprogram

IM Språk

IM Språk är ett introduktionsprogram till gymnasiet där du i huvudsak ska träna upp dina färdigheter och kunskaper i det svenska språket.

Detta är IM

IM är en förkortning och står egentligen för Introduktionsprogram.

Elevhälsan

I Hjo kommun finns en gemensam elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.