Trafik och tillgänglighet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Barn som leker med bil

Samhällsbyggnadsavdelningen genomför en mängd trafiksäkerhetsåtgärder men för att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar.

Gemensamt ansvar

Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamt skapa en säker trafikmiljö. Alla har ansvar för säkerheten i trafiken. Och alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen och andras säkerhet genom att hålla sig till de lagar och bestämmelser som finns. Det är först när vi alla hjälps åt som en trafiksäker miljö kan skapas.

 • Trafiksäkerhet i Hjo

  Hjo kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsåtgärder men för att skapa en säker trafikmiljö krävs att alla tar sitt ansvar.

 • Kvinna i rullstol

  Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning

  Nu kan Hjokommuns invånare och besökare hitta information om hur tillgängligheten ser ut i stadens publika lokaler och på offentliga platser.

 • Klipp häcken-du kan rädda liv!

  Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 • Snöröjning

  Från mitten av november till slutet av mars finns personal i beredskapstjänstgöring för snöröjning och halkbekämpning.