Stadsplanering

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

De senaste år har fler valt Hjo som boendeort. Just nu växer vi och behöver ofta göra avvägningar kring vad ett område ska användas till, som bostäder, lekplatser, cykelvägar eller grönytor. Det är samhällsbyggnadsavdelningen som, tillsammans med politikerna, har huvudansvaret för den fysiska planeringen. Hur kommunens mark- och vattenområden ska utformas styrs bland annat i kommunens översiktsplan, och genom detaljplaner.

  • Kommunens planarbete

    Kommunens plan­arbete påverkar alla invånare i kommunen. Vill du veta hur bostäder, vägar, torg och parker planeras, eller vad som är på gång i ditt eget bostadskvarter har du möjlighet att ta del av detta.

  • Byggprojekt

    En del av det som byggs i kommunen är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för. Det är en del i kommunens arbete med att sköta sitt uppdrag gentemot medborgarna.