Villatomter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Händer som håller ett hus

Vi håller nu på med en ny detaljplan på Knäpplan och detta område kommer att ligga söder om Knäpplan västra. Vi räknar med att tomterna kommer att vara byggklara vintern 22/23.

Här visas plankartan över området som den ser ut i samrådsskedet men den kan komma att ändras innan den vinner laga kraft. Här finns ett flygfoto över platsen.

Knäpplan Västra

Samtliga tomter på området är nu sålda eller bokade.
Storleken på tomterna varierar mellan drygt 900 m2 och 1 400 m2 och tomtpriset är 425 kr per m2. Va- och elanslutning, nybyggnadskarta, utsättning och bygglov tillkommer.
För att se vilka tomter som är lediga, se kartan. Här kan vi se planbestämmelserna över området.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om tillgängliga tomter i Hjo kommun.