Tomgångskörning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

För att värna luftkvaliteten och vår gemensamma trevnad är det viktigt att du följer reglerna för tomgångskörning.

Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område får en motor i stillastående fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte:

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,

2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Reglerna kring tomgångskörning är beslutade av kommunfullmäktige och finns att läsa i " Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö".