Rökfria utemiljöer

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Rökning förbjuden

1 juli 2019 trädde en ny lag om rökfria utomhusmiljöer i kraft. Den innebär att du inte får röka på till exempel kollektivtrafikens hållplatser, på uteserveringar och idrottsanläggningar.

Tobaksrökning är en av de sämsta sakerna man kan göra för sin hälsa och trots att vi lever i ett upplyst informationssamhälle där konsekvenserna av tobaksrökning är vida känt är det ändå ca 7% av Sveriges vuxna befolkning som röker dagligen, i Hjo ligger den siffran på 8%.

Berörda miljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nu ett år gamla lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till, som till exempel perronger, busshållplatser, utomhusserveringar, och idrottsanläggningar. Huvudsyftena med lagen är att öka allmänhetens tillgänglighet till dessa utomhusmiljöer och att minska den sociala exponeringen för rökning. Tanken är att avnormalisera rökning, vilket är särskilt viktigt för barn och unga. 

Ansvar

Det är den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs som också ansvarar för att det följs, och denne måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Kommunernas roll i detta är tillsynsansvaret, alltså att se till att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver samt ge råd och information. Hjo kommun distribuerar även gratis informationsmaterial till alla som vill hämta och sätta upp vid sin verksamhet, för att göra det så enkelt som möjligt för exempelvis näringsidkare och andra som berörs.