Stöd till hot- och våldsutsatta

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Ett utfällt färgglatt paraply

Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara kvinnor som blir slagna av män, våld i samkönade relationer eller barn som bevittnat våld eller själva blir utsatta för våld.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och kan drabba vem som helst oberoende av ålder, yrkesgrupp, social klass, religion, nationalitet och sexualitet. I en uppskattning från 2006 beräknar Socialstyrelsen att mäns våld mot kvinnor i nära relationer kostar samhället över tre miljarder kronor årligen, en siffra som stiger med det dubbla eller mer om mäns övriga våld mot kvinnor, såsom olaga hot, stalking och våldtäkt av okänd gärningsman inkluderas.

Det finns olika typer av våld:

Fysiskt våld

Ett brett spektrum av handlingar som sträcker sig från att hålla fast, knuffa, skaka och nypa till dödligt våld där den utsatte avlider.

Psykiskt våld

Kan vara kränkningar i ord och handling mot ens person, egendom och/eller människovärde. Exempelvis att bli isolerad, utsatt för ekonomisk kontroll eller utsatt för hot om våld, självmord eller hot mot annan närstående och husdjur.

Sexuellt våld

Att exempelvis tvingas att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller att bli avklädd och förnedrad inför barnen.

Materiellt våld

Våld mot materiella ting för att skapa oro och rädsla. Att slå sönder viktiga och personliga saker för den utsatte.

Latent våld

Hot och påminnelse om upprepat våld genom exempelvis en blick eller kroppsspråk. 

Tecken på våld

Våld skapar normala stressreaktioner i en onormal situation. Tecken på våld är exempelvis att man:

  • blir glömsk och får svårigheter att hitta/minnas.
  • får minskad arbetsförmåga.
  • får ökad sjukfrånvaro från sitt arbete/sina studier.
  • får svårt att planera och organisera.
  • utvecklar missbruksproblematik.
  • får sömnsvårigheter.
  • får smärta och värk samt känsla av ångest och skuld.
  • man slutar göra saker man brukade göra förut, isolerar sig, begränsas socialt och kan utveckla social fobi. 

Om du eller någon i din närhet är utsatt – vad gör du?

Om du är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av någon person som du har eller har haft en relation med, så kan du få hjälp och stöd. På kontorstid kan du ringa socialsekreterare som kan ge dig råd om vilken hjälp och stöd som finns att få. Till höger finns även länkar till vart man kan vända sig för att få stöd. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500- 49 74 22. Vid nödsituation och akut behov av skydd, ring 112.

Om du har problem med aggressivitet och använder våld samt vill ta ansvar för ditt våldsutövande, kontakta socialsekreterare och/eller UTVÄG Skaraborg för rådgivning och behandling (se länk till höger).

Om du bevittnar (ser, hör eller på annat sätt förstår) att någon i din närhet utsätts för våld, ring omgående till polisen och gör en anmälan.