Försörjningsstöd

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Gammal plånbok med pengar

Försörjningsstöd skall ses som ett komplement till eventuella egna inkomster och andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som kan utgå. Den sökande skall i första hand efter egen förmåga bidra till sin försörjning. Stödet är behovsprövat.

Innan ett beslut om försörjningsstöd kan fattas skall en ekonomisk utredning genomföras. Vilka delar som beräknas i försörjningsstödet framgår i ansökan som finns längst ner på sidan.

Den sökande skall i samband med utredningen lämna de uppgifter som behövs för att behovet av försörjningsstöd skall kunna bedömas.

Normal handläggningstid är 3-7 arbetsdagar om ansökan är komplett.

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du överklagar genom att lämna en skriftligt överklagan till handläggare inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten av handläggare.

 

Information om vad som gäller vid dödsbo i Hjo kommun.

Om det saknas tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan kommunen hjälpa till med att upprätta en dödsboanmälan.