Försörjningsstöd

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Gammal plånbok med pengar

Försörjningsstöd skall ses som ett komplement till eventuella egna inkomster och andra ekonomiska förmåner eller ersättningar som kan utgå. Den sökande skall i första hand efter egen förmåga bidra till sin försörjning. Stödet är behovsprövat.

Nu kan du söka försörjningsstöd digitalt

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. Du kan ansöka om försörjningsstöd digitalt via vår e-tjänst.

Här ansöker du om försörjningsstöd digitalt

Innan ett beslut om försörjningsstöd kan fattas skall en ekonomisk utredning genomföras. Du ska i samband med utredningen lämna de uppgifter som behövs för att behovet av försörjningsstöd skall kunna bedömas. Inom tre arbetsdagar, efter att du första gången ansökt om försörjningsstöd via vår e-tjänst, kommer en socialsekreterare ta kontakt med dig för att ge information om vilka uppgifter du ska lämna in.

Normal handläggningstid är 3 - 5 arbetsdagar när ansökan är komplett och alla handlingar är inlämnade.

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen.

När du beviljats försörjningsstöd kommer du inom 3 arbetsdagar att få en tid till Arbetsmarknadsenheten i Hjo. Du och en arbetsmarknadshandläggare kommer gemensamt att göra upp en planering för hur du ska nå en egen försörjning. Under tiden som du ansöker om försörjningsstöd kommer du att delta i en kompetenshöjande verksamhet vid Arbetsmarknadsenheten med syfte att rusta dig inför studier eller arbete.

Har du ett pågående ärende

Har du ett pågående ärende hos Försörjningsstödsenheten ansöker du månatligen via vår e-tjänst och behöver inte höra av dig varje gång.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du överklagar genom att lämna en skriftligt överklagan till handläggare på försörjningsstödsenheten/socialkontoret inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid beslutet. Överklagandet skickas vidare till förvaltningsrätten av handläggaren.

Information om vad som gäller vid dödsbo i Hjo kommun.

Om det saknas tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan kommunen hjälpa till med att upprätta en dödsboanmälan.