Ansökan/anmälan om hjälp

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Två händer som är på väg att skaka hand

Om du är du orolig för någon anhörig som du tycker dricker för mycket alkohol eller missbrukar narkotika eller om du själv vill ha stöd för att bryta ett beroende ansöker/anmäler du detta till socialsekreterare.

Vid en utredning kallas du till samtal och en ASI-utredning genomförs.
ASI står för Addiction Severity Index och syftar till att kartlägga individens livssituation och dess resurser och problem.
En ASI-intervju består av frågor uppdelade i sju livsområden: Fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge och psykisk hälsa.
Intervjun ligger sedan till grund för att klargöra den typ av hjälp individen är i behov av.

De allra flesta insatser som beviljas är frivilliga och sker i samråd mellan socialsekreterare och den enskilde. I mycket svåra fall kan tvångslagstiftningen LVM (Lagen om vård av missbrukare) bli aktuell. Denna lag tillämpas om du är till fara för dig själv eller någon annan och inte själv förstår faran med ditt missbruk.