Jämför service

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

En gammal våg med skålar

Äldreguiden gör det enkelt för dig som söker äldreomsorg att jämföra kvaliteten i olika verksamheter.

Hjo kommun arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning för att kunna förbättra sin service. Varje år deltar kommunen i olika undersökningar där vi får svara på frågor om vår kvalitet. Brukarundersökningar skickas också ut årligen till personer som får hemtjänst eller som bor i särskilt boende i Hjo kommun. I Äldreguiden har Socialstyrelsen sammanställt resultaten från dessa olika undersökningar. Äldreguiden är  tänkt att vara ett hjälpmedel till dig som söker äldreomsorg, eller till dig som är anhörig till en äldre person. Med hjälp av Äldreguiden kan du jämföra kvaliteten i olika verksamheter och få en fingervisning om hur verksamheten fungerar.

Genom att trycka på länken Äldreguiden kommer du till Socialstyrelsens jämförelseverktyg. Välj Hemtjänst eller Särskilt boende beroende på vilken verksamhet du vill veta mer om.
Med hjälp av Äldreguiden kan du t ex -jämföra äldreboenden i Hjo kommun -jämföra äldreboenden i Hjo kommun med äldreboenden i andra kommuner -jämföra hemtjänsten i Hjo kommun med motsvarande verksamhet i andra kommuner