Basala hygienrutiner

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Pandemiläget är mycket allvarligt i Hjo och vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Därför ska samtliga medarbetare i Hjo kommun genomföra en webbaserad utbildning i basala hygienrutiner.

Kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen och med denna grundläggande utbildning inom Basal hygien vill vi påtala vikten av kunskap kring smittspridning.

Alla medarbetare i Hjo kommun ska genomföra utbildningen i basala hygienrutiner. Utbildningen är utformad för vårdpersonal men även du som inte arbetar inom vårdsektorn kan ha stor nytta av kunskaperna du får. Vi måste alla hjälpas åt att inte sprida smittan vidare.

Efter godkänd utbildning ska diplomet skickas till din närmaste chef via mejl eller internpost. Utbildningen ska vara genomförd senast söndagen den 13 december 2020.