Nyanlända

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Två yngre kvinnor sitter på en parkbänk och pratar och skrattar

När den asylsökande fått uppehållstillstånd övergår ansvaret från Migrationsverket till kommunerna och Arbetsförmedlingen.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för den asylsökandes uppehälle och boende. När den asylsökande får uppehållstillstånd i Sverige övergår ansvaret till kommunen och den nyanlände anvisas till en kommun alternativt flyttar på egen hand till en kommun.

Arbetsförmedlingen har sedan 2010 det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv. De ansvarar för att ta fram en etableringsplan tillsammans med den enskilde. Under tiden som etableringen pågår, vanligast två år, har den enskilde rätt till etableringsersättning under förutsättning att etableringsplanen följs. Under glappet som kan uppstå mellan tiden den nyanlände flyttar till kommunen och etableringen kommer igång kan den enskilde ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kommunen ansvarar för:

  • Mottagandet i kommunen, bostad och praktisk hjälp vid bosättning
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet och andra insatser för barn och ungdomar
  • Råd och stöd

Arbetsförmedlingen ansvarar för:

  • Erbjuda och upprätta etableringsplan.
  • Administrera underlag för etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

För vem gäller etableringsplan?

Etableringsplan gäller för personer mellan 20 år och 65 år (18 år om den unge inte studerar). Kommunen ansvarar för barn och personer äldre än 65 år som inte omfattas av etableringsplaneringen. Kommunerna har även ett övergripande ansvar för personer med funktionsvariationer.