Ensamkommande barn och unga

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Händer i röda vantar formar ett hjärta

För de barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare har varje kommun ett särskilt ansvar.

Varje år kommer det många barn och ungdomar till Sverige utan föräldrar och vårdnadshavare. De barn som är under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. Efter att ansökan registrerats, anvisar Migrationsverket de asylsökande barnen till kommunerna utifrån en framtagen anvisningsmodell. Kommunen har ett omedelbart ansvar för de ensamkommande barnen som anvisas till kommunen och det är kommunens ansvar att se till att barnen och ungdomarna utreds och får det stöd som de är i behov av. Om eller när det asylsökande barnet får uppehållstillstånd har kommunen fortsatt ansvar för ungdomen fram till dess att han eller hon fyller 18 år eller tills  gymnasiestudier är avslutade, dock som längst fram till dess att ungdomen är 20 år.

HVB-hem, stödboende och familjehem

Hjo kommun har inte längre några HVB- eller stödboenden för ensamkommande barn. De ensamkommande barn som Hjo kommun fortsatt har ansvar för är placerade i annan boendeform.