Ensamkommande barn och unga

Telefon
0503-35197

Telefontider
Måndag-Fredag kl. 08:00-12:00 Stängt onsdagar

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Händer i röda vantar formar ett hjärta

För de barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare har varje kommun ett särskilt ansvar.

Varje år kommer det många barn och ungdomar till Sverige utan föräldrar och vårdnadshavare. De barn som är under 18 år som kommer till Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och söker asyl här får sin ansökan prövad av Migrationsverket. Efter att ansökan registrerats, anvisar Migrationsverket de asylsökande barnen till kommunerna utifrån en framtagen anvisningsmodell. Kommunen har ett omedelbart ansvar för de ensamkommande barnen som anvisas till kommunen och det är kommunens ansvar att se till att barnen och ungdomarna utreds och får det stöd som de är i behov av. Om eller när det asylsökande barnet får uppehållstillstånd har kommunen fortsatt ansvar för ungdomen fram till dess att han eller hon fyller 18 år eller tills  gymnasiestudier är avslutade, dock som längst fram till dess att ungdomen är 20 år.

HVB-hem, stödboende eller familjehem

I Hjo kommun finns flera HVB-hem samt stödboende för ensamkommande barn och ungdomar som drivs av integrationsenheten. På HVB-hemmen bor både pojkar och flickor i åldrarna 16-18. På stödboendet som är ett eget boende med anpassat stöd, kan ungdomar bo från att de är 16 år och fram till avslutade gymnasiestudier, men som längst till och med hösten de fyller 20 år. Yngre barn eller barn med särskilt utredda behov placeras i familjehem.

Underåriga och står utan vårdnadshavare

Eftersom barnen är underåriga och står utan vårdnadshavare är behovet stort av att hitta både gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare som tillgodoser deras intressen. Dessutom finns det behov av kontaktfamiljer samt familjehem där de pojkar som är i behov av det kan placeras.

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj, familjehem eller särskilt förordnad vårdnadshavare kontakta någon av socialsekreterare på integrationsenheten.

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn kontakta Överförmyndare i samverkan.