Individuell plan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den enskilde möjlighet att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med denne.

En individuell plan ger den enskilde möjlighet att planera och samordna insatserna. I planen ska också åtgärder som vidtas redovisas och den ska följas upp minst en gång om året.

  • Den upprättas och verkställs i samråd med den enskilde
  • Utgår från den enskildes egna mål, intressen och önskemål
  • Den enskilde ges inflytande över de åtgärder som planeras
  • Planen ger en överblick över när olika insatser ska genomföras
  • Den ger möjlighet till uppföljning och förändring.

Den enskilde betalar ingen avgift för att få en individuell plan.

Ansökan om en individuell plan sker hos kommunens LSS-handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.