Boende för vuxna med funktionsnedsättning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Gjutaren lägenheter LSS

Hjo kommun har två stycken gruppbostäder för LSS, Gjutaren och Sturebo. Det finns också en servicebostad i kommunen. Det är till LSS-handläggare man ansöker och du får kan söka insatsen om ditt behov är stort och finns kvar under längre tid.

Gruppbostad innebär ett boende där flera personer med behov av särskilt stöd bor tillsammans. Det kan vara vuxna, ungdomar eller barn som beviljats sådant boende. I bostaden ska det finnas personal som täcker de boendes hela stödbehov av både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en bra verksamhet.

I Hjo kommun finns två olika gruppbostäder, Gjutaren och Sturebo. 

I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos LSS-handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Vad kostar det att bo i gruppbostad?

Du betalar hyra och din mat.