Rådet för funktionshinderfrågor

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunen har ett råd för funktionshinderfrågor. Syftet med rådet är att vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och kommunens nämnder.

Syftet med rådet för funktionshinderfrågor:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och verka för att personer med funktionsnedsättning ska behandlas jämlikt och få full delaktighet i samhället,
  • vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning och deras behov av anpassning av fysisk miljö, information och bemötandefrågor,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridande,
  • verka för att funktionsnedsättningsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner, samt initiera nya funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltning. 

De organisationer som ingår i rådet är