Bostadsanpassning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Ett rött hus med en grön gammal dörr

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget är till för att underlätta ditt dagliga liv och ge dig möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna:
 • Komma in i och ut ur bostaden
 • Förflytta dig inom bostaden
 • Laga mat
 • Sköta din hygien

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?
 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
 • Du som är förälder med vårdnad, eller delad vårdnad, om barn med funktionsnedsättning
 • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning

Du kan söka bidrag om du äger eller hyr din bostad eller har en bostadsrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande

Intyg för att styrka behovet av anpassning

Behovet av föreslagen bostadsanpassning ska styrkas av arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. 

Exempel på begränsningar i bidraget

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan söka bidrag för att anpassa din bostad, däremot gäller följande:

 • När du byter bostad kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det finns särskilda skäl att välja just den bostaden
 • Du kan inte få bidrag för att uppfylla de generella krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning
 • Du kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll
 • Du kan inte få bidrag till inköp eller anpassning av lösöre
 • Du kan inte få bidrag till anpassning av fritidshus
Reparation och service

Bidrag kan lämnas för reparation av kvalificerad teknisk utrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Vid behov av reparation. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

Ansökan

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunens handläggare, Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

 En ansökan ska innehålla följande:

 • Ansökan på särskild blankett
 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (i förekommande fall)
 • Intyg om funktionsnedsättning