Avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En växt bland mynt blir vattnad

Om du har en funktionsnedsättning kan du få insatser enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade). Grundregeln i LSS är att insatserna ska vara gratis. Grundregeln i Socialtjänstlagen är att kommunen har rätt att ta ut en avgift, men att det ska finnas ett tak för avgiften så att den enskilde har tillräckligt med pengar kvar till annat.

Du kan alltid vända dig till avgiftshandläggaren om du har frågor kring avgifterna.

  • En växt bland mynt blir vattnad

    Avgifter enligt LSS

    I Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade står det att stödinsatser som ges enligt LSS ska vara avgiftsfria. Den enskilde ska inte ha någon merkostnad på grund av sitt funktionshinder.