Bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Pappa och barn cyklister gör high five  efter cykeltur

Vi behöver alltid fler engagerade vuxna som har tid och möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker därför dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn och unga i familjen som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. 

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom som en familjemedlem för att i förälderns ställe vårda och fostra under en kortare eller längre tid. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem tex. på helger eller del av vecka. Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom tex. några timmar i veckan utan övernattning.

De personer som väljer att dela med sig av sitt hem och sitt engagemang tar emot andras barn eller ungdomar gör stor skillnad för dem som befinner sig i en besvärlig situation i livet.

Att vara familjehem innebär inte bara att låta ett barn bo i sitt hem. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Inget familjehem är heller det andra likt. Ni ska lära känna varandra och tillsammans bygga upp en fungerande vardag. Barnet eller ungdomen behöver stöd i att anpassa sig till den nya livssituationen, skolgång och umgänge med föräldrar. Det är en utmaning och kan i perioder kännas svårt.

Trots utmaningarna vittnar våra familjehem om att det är en berikande erfarenhet att vara ett familjehem att det ger mycket glädje och utveckling tillbaka. Som familjehem lär man för livet och knyter i många fall livslånga band.

Är du intresserad?

Fyll i vår intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Här kan du läsa mer om hur processen ser ut när du anmäler ditt intresse att bli famljehem.