Föräldra- och familjestöd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Beskrivning av Dialogens familjestödsarbete.

Föräldrastöd/ rådgivning

Dialogen är socialtjänstens öppenvårdsenhet. Till Dialogen kan du vända dig om du känner att du behöver rådgivning och stöd som förälder i att vägleda ditt barn i uppfostringsfrågor. Vi arbetar med föräldrastöd för föräldrar med barn i åldrarna 0 - 18 år. Det kan t.ex. handla om hur man sätter gränser och skapar tillit. Du har då möjlighet att träffa någon av personalen på Dialogen för rådgivning.

Leksamtal

Om ditt barn har behov av att prata med en professionell vuxen person erbjuder vi leksamtal till barn. Leksamtal är att ha samtal med hjälp av figurer och modeller där barn kan visa känslor och tankar. Detta hjälper barnet att uttrycka sig.

Re Pulse

Dialogen erbjuder Re pulse kurser till föräldrar och barn. Re pulse är en kurs där man lär sig att hantera impulser som t.ex. när man blir arg och ångrar sitt beteende efteråt. Kursen är individuell och innehåller 10 lektioner. Under kursen samarbetar kursledare och deltagare som  två forskare.

Marte Meo

Dialogen erbjuder Marte Meo till föräldrar. Marte Meo är en metod som stöttar föräldrar i samspel med barn. I stödarbetet används filmkamera. Korta filmsekvenser från vardagen blir till hjälp för att se vad ens barn behöver och hur man kan möta sitt barn. Detta kan vara användbart vid små som stora problem.

Samarbetssamtal

Dialogen erbjuder samarbetssamtal för att separerade föräldrar ska komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna önskar detta.