Parkeringstillstånd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Parkeringsskylt för handikappade

Om du har en funktionnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för:

  • förare – som själva kör ett fordon
  • passagerare – som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet.

Avgörande för om du ska få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att du har en funktionnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. För passagerare gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet.

Syftet med parkeringstillstånd är att ge rörelsehindrade möjlighet att parkera närmare sitt färdmål. På vägar och parkeringsplatser är de parkeringsplatser som är reserverade särskilt för rörelsehindrade med parkeringstillstånd markerade med en rullstolssymbol.

Om du vill ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad kontakta kommunens kontaktcenter, se "Kontakt".