Korttidsvistelse Piren

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Du kan ansöka om korttidsvistelse när ditt omvårdnadsbehov för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsvistelsen beviljas för en avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet. Återkommande korttidsvistelser kallas växelvård.

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse beviljas alltid för en begränsad period. En del kommer till korttidsavdelningen för rehabilitering. Du kanske behöver stöd att återhämta dig efter skada, sjukdom eller funktionsnedsättning med mål att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och återvända hem. Du själv bidrar till din rehabilitering genom att vara aktiv under din vistelse på korttidsavdelningen, t ex genom att själv göra de vardagliga sysslor som du kan klara av. Personalen arbetar också utifrån ett rehabiliterande synsätt med målet att stärka just dina förmågor.

Andra vistas på korttidsavdelningen för att ge en anhörig möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse på Piren är riktad till somatiskt sjuka och verkställs i samma byggnad som Sjöryds äldreboende.
Korttidsvistelse vid demens verkställs på Sigghusberg i Östergården. 

Korttidsvistelsen kan i vissa fall komma att verkställas på andra enheter i kommunen eller i annan kommun.

Ansökan

Du ansöker hos biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Under läs mer kan du läsa om korttidsvistelse och växelvård på Piren och vårt rehabiliterande arbetssätt.