Äldreboende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Hjo kommun har tre särskilda boenden, Sigghusberg, Sjöryd och Villa Rosell. De omfattas alla av värdighetsgarantier som är framtagna av kommunfullmäktige.

Att bo i ett särskilt boende innebär att du har hyreskontrakt på en egen lägenhet, samtidigt som du har tillgång till service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Varje lägenhet har möjlighet att ha ett larm kopplat till sig.

Varje enhet har ett hälso- och sjukvårdsteam kopplat till sig bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska. Sjuksköterskan har även omvårdnadsansvar. 

När du flyttar in på ett äldreboende får du en kontaktperson, en personal på din avdelning, som månar lite extra om dig.

Varje enhet ordnar årliga boende och anhörigträffar för informationsutbyte och diskussion av aktuella frågor. Träffarna är en chans att lära känna varandra bättre och ha trevligt tillsammans.

Anhöriga och vänner är alltid hjärtligt välkomna och vi ser också gärna att de anhöriga deltar i aktiviteter som finns, t.ex. luciafirande, gudstjänst eller andra samkväm.

Den som har behov av äldreboende har rätt att få flytta in på äldreboende tillsammans med sin partner. Nedan finner du mer information om parboende i särskilt boende.

Du ansöker om insatsen hos kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Villa Rosell ligger mycket vackert mitt emot Hjo stadspark.

Sigghusberg ligger mycket vackert med milsvid utsikt över Hjo stad och Vättern.

Sjöryd ligger i norra delen av den mycket vackra stadsparken.