Avgifter för särskilt boende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Om du bor i särskilt boende så betalar du hyra och matkostnad. Du betalar också en avgift för din omvårdnad.

Hyrorna för de särskilda boendena är
  • Sigghusberg: 5 156 kr per månad
  • Villa Rosell: 5 146 kr per månad
  • Sjöryd: 4 107 kr per månad
Kostnader på särskilt boende som tillkommer

Oavsett vilket särskilt boende man bor på är matkostnaden 4 784 kr per månad.

Då man bor på ett särskilt boende tar kommunen ut en självkostnadsavgift för förbrukningsvaror som tillhandahålls av det särskilda boendet. Exempel på förbrukningsvaror är toalettpaper, hushållspapper, rengöringsmedel och tvättlappar. Avgiften är 175 kr per månad.

Avgiften för hemvård i särskilt boende är 2 089 kr per månad.

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.