Avgifter för hjälp i hemmet och dagverksamhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

En burk med honung, med ett tyg som täcker locket och två gula blommor liggandes bredvid

På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet eller dagverksamhet. Avgifterna gäller för 2018.

Avgiftstaxa Ordinärt boende

Personlig omvårdnad, service och besök
vid trygghetslarm debiteras utifrån utförd 
tid.
I personlig omvårdnad ingår även ledsagning.
I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt och 
inköp.
306 kr per tim
Totalbeloppet varierar beroende på omfattning
och avgiftsutrymme. Max 2044 kr per mån
Varm matdistrubiton, grundavgift 306 kr per månad
Varm matportion (varmrätt och efterrätt) 69 kr per portion

Kyld matdistrubition, grundavgift 50 kr per månad
Kyld matportion 48 kr per portion
Kontaktperson, grundavgift
(Oavsett kvantitet)
306 kr per mån
Avlösning i hemmet / närståendestöd 1 till 10 tim per månad, kostnad 0 kr
Över 10 tim per månad, kostnad 630 kr
Installation av trygghetslarm eller fjärrkamera 150 kr per installation
Trygghetslarm, grundavgift 328 kr per månad
Fjärrtillsyn, grundavgift 328 kr per månad
Fönsterputs 300 kr per gång
   

 

Hälso- och sjukvård, dagverksamhet och korttidsvistelse

Avgift Belopp 2018
Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 306 kr per månad
Dagverksamhet

68 kr per gång. För lunch på dagverksamheten
debiteras gästerna 60 kr. Resa med kollektivtrafik
till dagverksamheten kostar 15 kr per resa.

Korttidsplats / växelvårdsplats Max 2044 kr per månad eller 68 kr per dygn

 

Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa (2044 kr per månad) för dina insatser.

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.