Avgifter för hjälp i hemmet och dagverksamhet

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En burk med honung, med ett tyg som täcker locket och två gula blommor liggandes bredvid

På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet eller dagverksamhet.

Avgiftstaxa Ordinärt boende

Service

Avgift

Personlig omvårdnad, service och besök
vid trygghetslarm debiteras utifrån utförd 
tid.
I personlig omvårdnad ingår även ledsagning.
I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt och 
inköp.
341 kr per tim
Totalbeloppet varierar beroende på omfattning
och avgiftsutrymme. Max 2 139 kr per månad
Varm matdistrubiton, grundavgift 341 kr per månad
Varm matportion (varmrätt och efterrätt) 74 kr per portion

Kontaktperson, grundavgift
(Oavsett kvantitet)
341 kr per månad
Avlösning i hemmet / närståendestöd 1 till 10 timmar per månad, kostnad 0 kr
Över 10 timmar per månad, kostnad 659 kr
Installation av trygghetslarm eller fjärrkamera 157 kr per installation
Trygghetslarm, grundavgift 343 kr per månad
Fjärrtillsyn, grundavgift 343 kr per månad
Fönsterputs 300 kr per gång
   

 

Hälso- och sjukvård, dagverksamhet och korttidsvistelse

Service

Avgift

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 341 kr per månad
Dagverksamhet

71 kr per gång. För lunch på dagverksamheten
debiteras gästerna 64 kr. Resa med kollektivtrafik
till dagverksamheten kostar 15 kr per resa.

Korttidsplats / växelvårdsplats Max 2 139 kr per månad eller 71 kr per dygn

 

Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa (2 139 kr per månad) för dina insatser.

Frågor om avgifter för insatser inom äldreomsorgen besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.