Miljöundersökning av Sannadeponin

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Under 2018-2019 utförs arbetet med att undersöka Sannadeponin.

 

 Historik

 

Vid en lokaliseringsprövning för att uppföra en F- 6 skola i närheten till Sanna deponin genomfördes en miljöundersökning i augusti 2017, där det framkom att det finns föroreningar i marken.

 

Utförandetid

 

Arbetet med att undersöka Sannadeponin inleds på plats

 

undervecka 22 2018

 

 

 

Utförda fältundersökningen

 

l detta läge kommer deponins utbredning, d v s var avfall finns placerat i området, att undersökas. l samband med detta studeras också historiska foton över platsen,som visar på var deponin är belägen.

Vidare kommer den skyddstäckning, d v s de jordmassor som lagts på avfallet som skydd för människor och miljön, att undersökas med avseende på funktion och innehåll av föroreningar. Provtagningen utförs med grävmaskin och arbetsområdet kommer att spärras av under tiden då arbetet pågår. Tagna prover kommer att lämnas in tilllaboratorium för analyser och därefter kommer resultatet att redovisas både till Hjo kommun och till tillsynsmyndigheten Miljösamverkan Östra Skaraborg.

 

 

Fortlöpande fältundersökningar

 

Ytterligare undersökningar av jord, grundvatten etc. kommer planeras under det kommande året, varvid fler provtagningar på platsen kommer att genomföras vid flera olika tillfällen, för att en fullständig bild av Sannadeponin och dess påverkan på omgivningen.

Resultatet från undersökningarna ska leda fram till förslag åtgärder för deponin utifrån syftet att skydda människor i närområdet och miljön.