Väg 2879 avstängd vid Karthagen på grund av broreparation

Skylt med texten "Vägen avstängd. Följ orange vägvisning"

8 mars 2023

Trafik och stadsmiljö

Väg 2879 är avstängd mellan Korsberga och Karthagen till mitten av maj. Trafikverket reparerar en bro och trafiken leds därför om via väg 2891, 194 och 2900.Trafikanter ska följa orange vägvisning.

Arbetet beräknas pågå till den 12 maj. 

Busstrafiken i området påverkas av broreparationen. Du hittar Västtrafiks information och tillfälliga tidtabeller för buss 323, 435 och 620 här.