Träffa stadsarkitekten – påverka kommunens nya översiktsplan

Porträttbild på Pål Dunér

8 maj 2023

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö, Översiktsplan

Kommunens stadsarkitekt Pål Dunér kommer under maj och juni att vara ute och träffa kommuninvånare för att samla in synpunkter inför arbetet med kommunens nya översiktsplan.

En översiktsplan visar i grova drag hur kommunen vill att stad och landsbygd ska utvecklas, vilka områden som behövs vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas. Här kan du läsa mer om arbetet med den nya översiktsplanen.

Pål kommer att finnas på plats (med kaffe!) i sin gula jacka på platserna nedan under maj och juni. Han kommer ofta att ha sällskap av någon politiker eller annan tjänsteperson som du också kan diskutera med och som kan svara på dina frågor.

Pål vill höra dina om hur gaturummet ska bli trevligare o bättre. Målet är att diskutera vad vi ser eller vill se. Att utgå från platsen. Förhoppningen är att få in bra tankar som kan tas in i kommunens långsiktiga planering.

 • 15 maj 12:30-13:30 Strömparterren
 • 22 maj 12:30-13:30 Mofalla
 • 24 maj 12:30-13:30 Sveavägen
 • 29 maj 12:30-13:30 Grevbäck
 • 7 juni 08:00-09:00 Ringvägen
 • 7 juni 11:30-12:30 Knäpplan
 • 12 juni 11:30-12:30 Bangatan/Hamngatan
 • 12 juni 16:00-17:00 Torggatan
 • 13 juni 08:00-09:00 Morellstigen (Bengtstorp)
 • 13 juni 12:30-13:30 Kaprifolvägen (Svebråta)
 • 14 juni 08:00-09:00 Falköpingsvägen
 • 14 juni 11:30-12:30 Skövdevägen
 • 19 juni 11:30-12:30 Hammarsvägen
 • 19 juni 16:00-17:00 Centralvägen (Blikstorp)
 • 20 juni 08:00-09:00 Korsberga/Klämmesbovägen
 • 20 juni 12:30-13:30 Spakås (Gamla landsvägen)
 • 21 juni 08:00-09:00 Södra Fågelnäs (utanför samlingssalen)
 • 26 juni 11:30-12:30 Gate

Vissa gator där Pål ska befinna sig är långa – om du inte hittar honom kan du ringa: 0503-352 26.

Här finns en karta över alla platser.

Här finns en karta som visar i detalj på vilka delar av gatorna som Pål kommer att röra sig.

Vad är en ortsanalys?

Att göra en ortsanalys handlar om att ge kommunen bättre handlingsberedskap för ortens utveckling. Helt enkelt att ligga steget före i tanken. Att formulera visioner och samla in kunskap. Man skulle kunna säga att ortsanalysen är ett försök att ”samla tankarna” för en ort.

En viktig del i arbetet med ortsanalys är att nyttja den kunskap som redan finns och det arbete som utförts i framtidsfrågor. Det finns väldigt många bra rapporter/utredningar inom kommunen som skulle må bra av att sättas in i en övergripande visionär framtidsdiskussion.

I en färdig ortsanalys möts tre lika viktiga delar:

 1. Analys av platsen (det fysiska upplevbara stadsrummet)
 2. Analys av livsmiljön (det sociala mönstret och dess behov)
 3. Analys av ortens roll i regionen (ekonomi, överlevnad, synlighet)

Lämna dina tankar via enkäten

Du kan även lämna dina tankar om hur du vill se kommunens framtid via en enkät. Du hittar enkäten här.

Hjo kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Nu behöver vi din hjälp med att tycka till om kommunens framtid! Träffa våra politiker och vår personal ute i våra tätorter och säg vad du tycker. Du kan även svara på frågor om kommunens framtid i en digital enkät.