Hjälp oss hålla Hjo trivsamt för alla

Stora Torget Hjo

31 maj 2023

Kommun och politik

Snart är sommaren här på riktigt och det betyder att många fler hittar till vår vackra stad. Det betyder också att vi måste hjälpas åt för att skapa en miljö där alla kan trivas. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som finns och vad kommunen kommer göra för att Hjo ska fortsätta vara en trevlig plats.

Alla ska kunna trivas i Hjo och för att det ska vara möjligt måste vi hjälpas åt, ha respekt för varandra och självklart följa de lagar och regler som gäller, säger Catrin Hulmarker, kommunstyrelsens ordförande.

Riktade insatser sommartid

Under sommaren görs några riktade insatser, främst runt Stora torget och Strömparterren, för att trygga dessa populära platser för alla besökande och boende. Bland annat kommer kommunen hyra in väktare som ska kunna förhindra störningar från till exempel hög musik och bråk. Kommunen kommer också ha ungdomscoacher ute på stan vissa tider. Även Polisen kommer att röra sig mer i området under sommaren och polisvolontärer kommer att synas.

Följande gäller

 • Att skapa oljud eller annat förargelseväckande beteende leder till böter, oavsett när på dygnet det sker. Detta regleras i brottsbalken 16 kap 16§ och kan leda till böter.
 • Körförbud i de centrala delarna av Hjo kl. 22-05. Här kan du läsa mer om körförbudet och var någonstans det gäller
 • Parkeringsförbud på Strömparterren: Från 23 juni till 23 juli mellan kl. 22-05. Undantag är yrkestrafik till hamnen och företagen där samt fisketrailer. Syftet är att lugna området nattetid för framför allt boende och öka bötesmöjligheterna för de som väljer att bryta mot förbudet.
 • Alkohol får inte förtäras på offentlig plats i enlighet med Hjo kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Brott mot dessa kan leda till böter.

Du kan också hjälpa till

Ett tryggt Hjo måste vi alla vara med och bidra till. Det är ett gemensamt ansvar som vi har. Vi hoppas att alla som kommer till Hjo i sommar ska trivas och vilja komma tillbaka, säger Eva Ulfenborg, kommundirektör.

Tips på saker du kan göra för att bidra till ett tryggt Hjo:

 • Larma polisen via 112 vid allvarliga eller omfattande störningar eller händelser
 • Tipsa polisen via 114 14 eller polisen.se med bild och text 
 • Tipsa kommunen om annat otrygghetsskapande via telefon, synpunkten på hjo.se eller e-post kommunen@hjo.se
 • Hålla koll på dina barn och ungdomar som vistas utomhus
 • Som vuxen föregå med gott exempel bland yngre medmänniskor
 • Våga säga till på ett konstruktivt sätt när något inte går rätt till
 • Hjälpa varandra att göra rätt och stötta dem som vågar säga till
 • Som vuxen röra dig kring ungdomar för att stötta dessa vid problem eller när olämpliga/olagliga saker förekommer