Årsredovisning i korthet

Framsidan av trycksaken Årsredovisning i korthet 2022.

14 juli 2023

Kommun och politik

Nu kan du läsa den sammanfattade versionen av Hjo kommuns årsredovisning för 2022. Här får du veta mer om hur dina skattepengar används.

Här kan du läsa om vilka mål som har satts upp, om vi har nått målen och hur skattepengarna har använts. ”Årsredovisning i korthet” är en sammanfattad och förenklad version av Hjo kommuns årsredovisning. Båda dokumenten publiceras på Hjo kommuns hemsida.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året och lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner.

Här hittar du Hjo kommuns årsredovisningar