Tipsa kommunen om platser eller händelser som skapar otrygghet

Gata med hus på båda sidor

5 januari 2023

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Du som bor, verkar eller besöker Hjo kan tipsa kommunen om händelser eller platser där du upplever otrygghet. Vi använder informationen för att öka tryggheten, i samverkan med bland annat Polisen.

Via kommunens tipsfunktion kan du tipsa kommunen om händelser eller platser där du upplever otrygghet. Vi lägger sedan in tipsen i ett system där även kommunens egen personal, Polisen och vissa företag kan lägga in uppgifter.

Genom att även privatpersoner bidrar kommer vi att få ett större underlag att utgå från i vårt trygghetsskapande arbete, säger Julian Rittermann.

Du kan tipsa om till exempel:

  • folksamlingar eller aktiviteter som upplevs som otrygghetsskapande
  • platser som upplevs som otrygga på grund av dålig belysning, nedskräpning eller för att de ofta är ödsliga
  • buskage som hindrar insyn, dörrar som brukar stå öppna nattetid eller annat som kan åtgärdas för att öka tryggheten på platsen.

Samarbete med Polisen

Hjo kommun har ett nära samarbete med Polisen. Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet i Hjo.

Polisen behöver självklart hjälp i det brottsförebyggande arbetet, och Hjo kommun visar att de tycker att det är viktigt. Vi arbetar aktivt tillsammans, säger kommunpolis Irene Broberg.

Via kommunens tipsfunktion kan invånare alltså tipsa om händelser eller platser som bidrar till otrygghet. Om man däremot misstänker att det rör sig om ett brott så ska man alltid kontakta Polisen.

Färgplatta

Här kan du tipsa kommunen om otrygghetsskapande händelser eller platser i Hjo. Vi arbetar aktivt tillsammans med Polisen för att förebygga brott och skapa trygghet i den offentliga miljön.