Polisens och kommunens medborgarlöfte för 2023 och 2024

Illustration av två händer som skakas

20 januari 2023

Kommun och politik

Nu har kommunen och polisen signerat ett nytt medborgarlöfte. Medborgarlöftet gäller för hela 2023 och 2024 och beskriver vilka aktiviteter som kommunen och polisen ska anordna för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

De kommande två åren kommer fokus att ligga på att öka tryggheten, förebygga ohälsa och öka rådgivningen och stödet till barn, unga vuxna och äldre genom föreläsningar, information och samverkan mellan myndigheter samt andra trygghetsskapande aktiviteter.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.