Orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa – Nu kan du göra en anmälan digitalt

Barn gömmer ansiktet och sitter hopkurad

22 november 2022

Kommun och politik, Stöd och omsorg, Förskola och skola

Om du misstänker att ett barn far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Nu kan du som privatperson göra orosanmälningar digitalt via vår e-tjänst.

Anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun där barnet är skrivet.

Så anmäler du om barnet är skrivet i Hjo

Här gör du en digital orosanmälning via e-tjänsten. Du behöver legitimera dig med bank-id för att använda e-tjänsten.

Du kan också göra en orosanmälning till socialtjänsten via telefon: 0503-352 10.

Alla har ett ansvar att anmäla

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Du som jobbar inom till exempel hälso- och sjukvården, vård och omsorg, förskolan, skolan och socialtjänsten har så kallad anmälningsplikt. Du har alltså en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa.

Är du osäker på om du ska anmäla?

Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Om du är osäker på om du borde göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten och rådgöra med en socialsekreterare kring situationen.

Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling. Som barn räknas man till dess att man fyller 18 år.