Återplantering av träd utmed Strandpromenaden

6 november 2022

Trafik och stadsmiljö

Den 8 november kl. 07.00- 16.00 kommer Jönköpingsvägen mellan Repslagargatan och Gärdhemsvägen vara helt avstängd då vi ska återplantera träd utmed denna sträcka.

Strandpromenaden kommer att vara avspärrad för all trafik samt gångtrafik från Repslagargatan till Gärdhemsvägen i höjd med T-bryggan.

Hjo kommun har fått dispens från länsstyrelsen för borttagning och återplantering av träd.

Beslut från Länsstyrelsen:

”Länsstyrelsen ger dispens från biotopskyddsbestämmelsen att ta bort åtta alléträd på fastigheten Söder 3:43 i Hjo kommun.”

Följ skyltad hänvisning 

 

För ytterligare information kontakta Renita Påsse