Det nya konstverket "Viska, lyssna"

Konstverket "Viska, Lyssna", en stol i ekträ, vid Vätterns strand

23 maj 2022

Kultur och fritid

Nytt offentligt konstverk i Hjo - "Viska, Lyssna" av Katarina Vallbo.

Om projektet "Viska, Lyssna"

Under 2021 genomförde Österängens Konsthall projektet ”Rätten till Vättern” tillsammans med kultur- och miljöorganisationer runt hela Vättern, med stöd från Kulturrådet. Projektet resulterade bland annat i två offentliga gestaltningar, varav Katarina Vallbos ”viska, lyssna” är ett, som Hjo kommun har fått donerat till sig.

Verket består av tre delar:

  • Ett runt bord av ek och kalksten, sjösatt på sex meters djup utanför Hästholmens hamn.
  • Fem stolar i ekträ, alla med ett eget unikt uttryck, utplacerade runt sjön i fem kommuner: Hjo, Karlsborg, Vadstena, Ödeshög och Jönköping.
  • Ett stort antal mindre stenar, med texten ”Jag lyssnar” ingraverat. Genom att kasta tillbaka en sten i Vättern kan du delta i verket och ingå ett förbund med sjön.

 

Citat från konstnären Katarina Vallbo kring verket, 2021:

Vättern är vatten, fiskar, kräftdjur, växter, stenar och en massa andra små organismer som jag inte är bekant med. Vättern är också ett ekosystem som påverkar omgivande djur-, växt-, vatten- och människoliv. Vättern är historia. Det finns relikta arter som funnits i sjön sedan istiden. Vättern är förutsättningar och tragik. Människor, djur och växter har överlevt tack vare Vättern. Människor, djur och växter har omkommit på grund av Vättern. Vättern är skönhet, hinder och hjälpmedel. Uppehållstiden för vattnet i Vättern är ungefär 58-60 år. Sjöns vatten är jämnårigt med mig. I halva mitt liv har jag druckit, och därmed blivit en del av, vatten som har förbindelse med Vättern men vad vet jag om alla de andra som utgör Vättern?

Jag vill bjuda in till ett rundabordssamtal; en möjlighet för dem att jämbördigt uttrycka sina viljor, sina behov och sina önskningar.

Mer information om projektet